Voertuigen

Henri Uittenbogaard Schade Auto’s doet zijn uiterste best om u correct te informeren. Het kan voorkomen dat uitvoeringen anders zijn dan aangegeven. U loopt het risico bij het kopen van schadeauto’s op verborgen gebreken, hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. U kunt geen rechten ontlenen aan hetgeen gepresenteerd is. Om deze reden bent u altijd van harte welkom om uw aankoop, vooraf, zelf te controleren. Schrijf- en tekstfouten voorbehouden. Reserveren van voertuigen is zonder aanbetaling niet mogelijk. Daarnaast is proefrijden ook niet mogelijk.

Henri Uittenbogaard Damage Cars does its utmost to inform you correctly. It is possible that performances are different than indicated. You run the risk when buying damaged cars for hidden defects, for which we are not liable. You can not derive any rights from what has been presented. For this reason you are always welcome to check your purchase, in advance, yourself. Write and text errors reserved. Reservation of vehicles is not possible without deposit. In addition, test driving is also not possible.

Onderstaand overzicht zijn onze recente voertuigen